self-cognition

self-cognition
savęs pažinimas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Savęs tyrinėjimo rezultatas, teikiantis žinių apie savo fizinę, psichinę ir dvasinę būklę. Pirmiausia reikia tirti savo asmenybės bazinę struktūrą, t. y. esminius bruožus, leidžiančius bendrauti, suprasti kitus ir lyginti žmones visuomeninio reikšmingumo atžvilgiu. Jeigu nebūtų bendrų bruožų, žmonės nesusikalbėtų, negalėtų organizuoti visuomeninio gyvenimo, darbo, mokymo ir auklėjimo. Bazinė asmenybės struktūra turi didelę reikšmę ir asmenybės statuso struktūros formavimuisi, kurį lemia žmogaus vaidmuo grupėje – šeimoje, mokykloje, darbovietėje. Objektyvus ir subjektyvus statusas kolektyve turi didelę reikšmę asmenybės bazinės struktūros bruožams. Tiriant savo individualybės struktūrą, reikia pažinti elgesio krypties ir priežasčių, gabumų ir charakterio ypatybes. Labai svarbus savo elgesio motyvacijos (priežasčių) pažinimas – skiriama stabili ir dinamiška motyvacija. Stabili motyvacija – tai susiformavusi pozicija (pažiūros ir įsitikinimai, pastovūs interesai, polinkiai ir idealai) draugų, darbo, ideologijos ir kitokiais atžvilgiais. Tiriant savo dinaminę motyvaciją, stebima, kas lemia elgesį, kokie veiklos ir elgesio tikslai, nuo ko jie kinta. Charakterį galima pažinti bendraujant su kitais žmonėmis, dirbant, apmąstant savo elgesį. Ne mažiau svarbu žinoti, kokiais būdais bei metodais galima save pažinti. Žmogaus gyvenimas susideda iš įvykių. Vieni yra nereikšmingi, kiti – sukelia emocijas ir priverčia susimąstyti, treti sukrečia. Norint gerai pažinti savo biografiją, reikia analizuoti ne tik reikšmingus, bet ir smulkesnius įvykius. Labai svarbus savęs pažinimo šaltinis yra autobiografija. Jos nagrinėjimas (retrospekcija) – tai bene svarbiausias savęs pažinimo metodas. Psichologinės diagnostikos teorijoje teigiama, kad psichinę savybę ar asmenybės bruožą galima pažinti stebint, ar dažnai tam tikras bruožas ar savybė pasikartoja elgesyje. Jeigu elgesys ir motyvacija panašiose situacijose kartojasi, vadinasi, asmenybė turi ryškų tam tikrą bruožą. Jeigu vieną kartą panašioje situacijoje elgiamasi vienaip, kitą kartą – kitaip, vadinasi, charakterio bruožas dar nėra susiformavęs. Pažinti save padeda ir lyginimas su kitais. Yra asmenybių, kurios gali būti etalonas, pagal kurį vertinamas savasis Aš. Pagal jį galima matuoti savo vertingumą. Jaunam darbininkui toks etalonas – pavyzdingas meistras, mokiniui – mėgstamas mokytojas. Draugas draugui taip pat gali būti etalonas. Norint tiksliai palyginti savo psichines savybes su kitų vienmečių tokiomis pačiomis savybėmis, galima pasinaudoti specialiomis priemonėmis, vadinamomis testais, klausimynais ir pan. Svarbiausia saviauklos ir savęs tolesnio pažinimo priemonė yra savikontrolė. Labai pravartu rašyti dienoraštį, kuriame fiksuojami savęs pažinimo tikslai ir priežastys (motyvai), saviauklos planas, jo įgyvendinimo ir savikontrolės rezultatai, tolesnio dorovinio, darbinio, profesinio, socialinio ir kultūrinio savęs tobulinimo priemonės. Savęs tobulinimas – sudėtingas procesas. Santykiaujant su aplinka ir savimi, tenka įveikti vidinius ir tarpasmeninius sunkumus, konfliktus, išgyventi nesėkmės jausmą, nes asmenybės tapsmas yra netolydus, kupinas prieštaravimų. Svarbu stengtis įveikti prieštaravimus. Asmenybei pakilus iki siekiamo lygmens ir pajutus geidžiamų santykių ar veiklos rezultatų tobulumą, išgyvenamas nepakartojamas laimės jausmas, skatinantis siekti naujų tobulumo tikslų. atitikmenys: angl. self-cognition vok. Selbstkenntnis rus. самоузнавание

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • self-cognition — n. * * * …   Universalium

  • self-cognition — n …   Useful english dictionary

  • Self-concept — Self construction redirects here. For other uses, see Self construction (disambiguation). Not to be confused with Self awareness, Self consciousness, Self image, or Self perception. Contents 1 Overview 2 A Brief History 3 Academic Self …   Wikipedia

  • Self-enhancement — is a concept from the field of social psychology that is commonly used to describe the predisposition that individuals have ...to distort self appraisals so as to maintain the most favorable self view .Citation… …   Wikipedia

  • Self-organization — is a process of attraction and repulsion in which the internal organization of a system, normally an open system, increases in complexity without being guided or managed by an outside source. Self organizing systems typically (though not always)… …   Wikipedia

  • Self — Self, n.; pl. {Selves}. 1. The individual as the object of his own reflective consciousness; the man viewed by his own cognition as the subject of all his mental phenomena, the agent in his own activities, the subject of his own feelings, and the …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Self-enquiry — (also spelled self inquiry) (Sanskrit IAST|ātma vicāra ) is a practice of meditation designed to rapidly bring about Self realization, Self awareness, spiritual liberation or enlightenment, and is most commonly associated with its most famous… …   Wikipedia

  • Cognition — In science, cognition refers to mental processes. These processes include attention, remembering, producing and understanding language, solving problems, and making decisions. Cognition is studied in various disciplines such as psychology,… …   Wikipedia

  • Self brand — Formation of self brand connections=Definition of self brandWithin the long history of consumer research, there has been a constant interest to the study how consumers choose which brand to buy and why they are repeated purchasing certain kinds… …   Wikipedia

  • Self-reference — The Treachery Of Images (1928 29) by René Magritte depicts a pipe along with text stating This is not a pipe. Note: This image is an illustration of a self reference case only if the demonstrative pronoun ceci ( this ) refers not to the idea of a …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”